15 juni 2009

Alpaster - Aster Alpinus


Jord: väldränerad och gärna kalkhaltig
Färg: blåviolett
Höjd: 20-30 cm
Läge: sol
Blomningstid: maj-juni

Övrigt:
Ursprungssorterna var blåvioletta men det finns nu även rosa och vita sorter. Växten är mycket härdig då den har sitt ursprung från Asiens bergstrakter och Sibirien.

Min kommentar:
Alpastern är en härlig växt och hos mig växer den i min "parabol"-rabatt. Den sprider sig villigt och jag har delat på den flera gånger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar