6 juli 2009

Rhododendron (div. samlad info)

Jord:
Rhododendron föredrar en humusrik jord. Det skall vara luckert, tillräckligt fuktigt och ganska surt men utan stående fuktighet. Det optimala PH-värdet ligger mellan 4,5 och 5,5 men värden mellan 3,0-4,5 pH och 5,5-5,8 pH kan också fungera. Om värdena avviker för mycket sätter det tydliga spår på plantans utveckling.

Plantering:
* Plantering kan ske året om men lämpligast är sep-nov eller mars-maj.
* Planteringsgropen bör vara 3-4 ggr större än jordklumpen.
* Den uppgrävda jorden blandas med 50-70 % genomfuktad torv eller liknande mullmaterial och används till återfyllningen vid planteringen. Tänk på att rot klumpen skall vara väl genom blöt, även efter planteringen behövs rejält med vatten.
* Eventuella "förpackningar" av t.ex. juteväv kring jordklumpen skall ej avlägsnas, endast knuten kring stammen klipps upp när plantan har placerats i gropen. Naturligtvis skall jordklumpförpackningar av andra material (ex plastkrukor, plastfolie, eller lerkrukor) avlägsnas.
* Man skall alltid plantera Rhododendron i samma djup som de varit planterade i innan, absolut inte djupare!
* Jorden kring plantan skall inte förtätas genom tramp.

Gödning:
* Rhododendron trivs bäst om de står ganska tätt, de ger varandra på så sätt skydd. Eftersom plantorna inte har något stort rotsystem behöver de varje år påfyllning av näringsämnen.
* Vid höstplantering bör den första gödsel given ges i mars/april eller när tjälen har lämnat jorden. Då ges benmjöl (ca 100 gr/kvm) och mineralgödsel (ca 50 gr/kvm).
* En andra gödslingsomgång utförs efter blomningen, i synnerhet om våren varit regnrik. Vid vår plantering skall man vänta med gödslingen tills efter blomningen eftersom det är viktigt att plantorna har rotat sig ordentligt.

Beskärning:
* Rododendron tål beskärning bra, så ni kan i princip ta nästan hur mycket ni vill bara det finns någonting kvar ovanför jorden.
* Beskär till ca 50 - 70 cm så att du får en snygg halvbollform redan från början.
* De nya skotten kommer då att växa så att busken får samma form. Det tar dock några år efter en så radikal beskärning innan de blommar om igen.
* Beskär rododendron på våren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar