5 september 2010

Rhododendron 'Schneekrone'

Jackushimanum - Rhododendron

Jord: Surjord - PH-värde mellan 4,5-5,5 dvs kalkfattig
Läge: Halvskugga
Höjd: 1,25 m
Färg: Vit med mörk rosa teckning. Knopparna är rosa
Blommar: juni

Övrigt:
* Använd en för rhododendron anpassad gödning och följ anvisningarna noga. Det är inte helt ovanligt att plantor gödslas för mycket.
*Plantorna gynnas av att man på senhösten lägger på ett någon cm tjockt lager av t.ex. ogödslad barkflis, gran eller tallbarr. Detta skyddar de helt ytliga rötterna på ett bra sätt, gynnar mikrolivet och förbättrar strukturen i jorden.
* Min samlade info om Rhododendron här ...

Min kommentar:
År 1 (2006)
Den här skönheten inköptes för att växa vid dammen intill "vattenfallet".
år 4 (2010)
Nog trivs hon på sin växtplats alltid. Har vuxit från en liten planta till en stor härlig buske med många blommor. Den är så vacker och så fotogénic :) En klar favorit ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar